Bộ tài liệu ôn thi công chức năm 2021 đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, bài soạn và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi công chức năm 2021. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập, gồm có:

1. Tài liệu ôn thi kiến thức chung gồm:

a) Bài soạn ngắn gọn, hệ thống hóa 6 chuyên đề

b) Bài soạn khái quát môn kiến thức chung

c) Bài soạn (có đáp án) 106 câu hỏi phục vụ thi công chức

d) Định hướng ôn tập kiến thức chung cho ngạch chuyên viên, cán sự

2. Tài liệu tham khảo trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành

3. Tài liệu ôn thi tin học: Định hướng ôn tập, hệ thống lý thuyết, đề thi, scan câu hỏi/đáp án trắc nghiệm Tin học, các dạng bài thi mẫu,,,,

4. Tài liệu ôn thi ngoại ngữ: Định hướng ôn tập; ôn tập ngữ pháp; các dạng bài tập theo bố cục bài thi công chức, scan các đề thi qua các năm,,,,,

5. Các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi công chức

 

Link download : https://drive.google.com/file/d/1EX3uMVnfaXrFiluK76GY0o4Id8YvgKDE/view

  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page